• image 01
  Volume 1, No.1, 2012
 • image 02
  Volume 1, No.2, 2012
 • image 01
  Volume 1, No.3, 2012
 • image 02
  Volume 2, No.1, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.2, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.S1, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.3, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.4, 2013
 • image 02
  Volume 3, No.1, 2014
 • image 02
  Volume 3, No.2, 2014
 • Volume 3, No3
  Volume 3, No.3, 2014
 • Volume 3, No4
  Volume 3, No.4, 2014
 • Volume 4, No1
  Volume 4, No.1, 2015
 • Volume 4, No2
  Volume 4, No.2, 2015
 • Volume 4, No3
  Volume 4, No.3, 2015
 • Volume 4, No4
  Volume 4, No.4, 2015
 • Volume 5, No1
  Volume 5, No.1, 2016
 • image 01
 • image 02
 • Login|Register
 • Author Index

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  V. HARISH1*, T. NIRANJANA PRABHU2 and N. NAGAIAH3,    2015,  4(1),  pp: 282-282
  V. JEEVANA JYOTHI* and CH. ANJANEYULU,    2013,  2(3),  pp: 1070-1070
  V. JEEVANAJYOTHI1* and CH. ANJANEYULU2,    2018,  7(4),  pp: 715-715
  V. K. SHARMA, ILA JAIN*, PREETI SINGH and K. SHARMA,    2015,  4(4),  pp: 890-890
  V. MANIVANNAN* and N. CHITHRALEKHAa,    2012,  1(3),  pp: 618-618
  V. N. SHEEJA and S. SUBHASHINI,    2014,  3(1),  pp: 129-129
  V. N. SHEEJA and S. SUBHASHINI,    2014,  3(1),  pp: 240-240
  V. S. SHANKARAN* and S. AUSTIN SUTHANTHIRARAJ,    2013,  2(3),  pp: 1049-1049
  V. S. SHIVANKAR and L. V. GAVALI,    2013,  2(4),  pp: 1204-1204
  V. SRIBHARATHY, SUSAI RAJENDRAN and J. SATHIYABAMA,    2013,  2(1),  pp: 315-315
  V. T. PRIYA1* and V. VENKATESWARAN2,    2016,  5(1),  pp: 239-239
  V. VEERANNA*, V. SURYANARAYANA RAO and J. N. BALARAJU,    2012,  1(2),  pp: 321-321
  V. VENKATESWARAN, V. T. PRIYA and P. BALASUBRAMANIYAM,    2013,  2(3),  pp: 771-771
  V. VENKATESWARAN1, P. KALAAMANI2 and N. KARPAGAM2*,    2015,  4(2),  pp: 347-347
  V.G. DESHPANDE and SEEMA I HABIB*,    2017,  6(3),  pp: 457-457
  VAISHALI R. PATIL and PRADIP P. DEOHATE,    2013,  2(S1),  pp: S234-S234
  VANDANA SAINI and AJIT KUMAR,    2014,  3(2),  pp: 676-676
  VASISHTA D. BHATT and SAMAT RAM,    2013,  2(4),  pp: 1418-1418
  VASISHTA D. BHATT* and SAMAT R. RAM,    2013,  2(3),  pp: 797-797
  VASISHTA D. BHATT1* and SAMAT R. RAM2,    2018,  7(3),  pp: 477-477
  VED PRAKASH,    2014,  3(1),  pp: 181-181
  VENU REDDY,    2017,  6(3),  pp: 417-417
  VIJAY SINGH BIST* and NARAYAN SINGH PANWAR ,    2017,  6(1),  pp: 107-107
  VIJAYA S. SANGAWAR and NEERAJA A. MOHARIL,    2012,  1(2),  pp: 447-447
  VIJAYTA GUPTA, AMIT KUMAR SHARMA and MEENA SHARMA,    2014,  3(2),  pp: 736-736
  VILAS Y. SONAWANE,    2016,  5(4),  pp: 900-900
  VILAS Y. SONAWANE,    2014,  3(4),  pp: 1348-1348
  VINAY KUMAR SINGH, ZULFIQAR ALI and ABHAY RAJ,    2014,  3(1),  pp: 73-73