• image 01
  Volume 1, No.1, 2012
 • image 02
  Volume 1, No.2, 2012
 • image 01
  Volume 1, No.3, 2012
 • image 02
  Volume 2, No.1, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.2, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.S1, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.3, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.4, 2013
 • image 02
  Volume 3, No.1, 2014
 • image 02
  Volume 3, No.2, 2014
 • Volume 3, No3
  Volume 3, No.3, 2014
 • Volume 3, No4
  Volume 3, No.4, 2014
 • Volume 4, No1
  Volume 4, No.1, 2015
 • Volume 4, No2
  Volume 4, No.2, 2015
 • Volume 4, No3
  Volume 4, No.3, 2015
 • Volume 4, No4
  Volume 4, No.4, 2015
 • Volume 5, No1
  Volume 5, No.1, 2016
 • image 01
 • image 02
 • Login|Register
 • Author Index

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  K M. TAJUN MEERA BEGUM and N M I. ALHAJI,    2016,  5(3),  pp: 523-523
  K. ANBARASU and P. SELVI,    2013,  2(S1),  pp: S83-S83
  K. BASAVAIAH* and A.V. PRASADA RAO,    2012,  1(2),  pp: 382-382
  K. BHARATHI1 and P. PAZHANISAMY2*,    2018,  7(3),  pp: 515-515
  K. DORASWAMY and P. VENKATA RAMANA,    2013,  2(2),  pp: 649-649
  K. H. KAPADNIS and A. P. HIRAY,    2013,  2(2),  pp: 485-485
  K. HEMA1,2, B. R.VENKATRAMAN2* and A. SUBRAMANIA3,    2015,  4(4),  pp: 927-927
  K. K. SATAPATHY, G. C. MISHRA and F. KHAN,    2013,  2(4),  pp: 1262-1262
  K. KESAVULU, T. RAVI SANKAR and P. VENKATA RAMANA,    2013,  2(4),  pp: 1318-1318
  K. KIRAN,    2012,  1(3),  pp: 669-669
  K. P. SRIVASTAVA* and SANJAY KUMAR RAI,    2014,  3(3),  pp: 1051-1051
  K. RAJKUMAR*, P. THAVAMANI, P. JEYANTHI and P. PAZHANISAMY,    2013,  2(3),  pp: 1042-1042
  K. RAJU, C. RAKKAPPAN and K. KARPAGAVALLI,    2014,  3(2),  pp: 494-494
  K. RAVI KIRAN,    2014,  3(2),  pp: 592-592
  K. S. S.PRASAD, D. B. SANKAR and Y.V. REDDY,    2012,  1(3),  pp: 482-482
  K. SARAVANAKUMARa*, T. G. LAVANYAb and T. R. KUBENDRANc,    2012,  1(2),  pp: 269-269
  K. SASIKALA and S. ARUNACHALAM,    2013,  2(S1),  pp: S157-S157
  K. SHREE MEENAKSHI*1 and E. PRADEEP JAYA SUDHAN2,    2015,  4(1),  pp: 127-127
  K. SRINIVAS and P.K. DUBEY,    2014,  3(1),  pp: 375-375
  K. SRIVALLI* and K. SATISH,    2012,  1(3),  pp: 624-624
  K. SURESH BABU and V. NARAYANAN,    2013,  2(S1),  pp: S33-S33
  K. V. LALITHA1*, J. RAVEENDRA REDDY1 and N. DEVANNA2,    2019,  8(4),  pp: 477-477
  K. V. PAVAN, M. ARTHANAREESWARI, A. RAVIKIRAN and P. KAMARAJ,    2013,  2(S1),  pp: S135-S135
  K. VIJAYA SRI*, G.VINAY JAIN and M. MADHURI ,    2015,  4(3),  pp: 799-799
  K. VIJAYAKUMAR and B. R. VENKATRAMAN*,    2017,  6(4),  pp: 561-561
  K.M. TAJUN MEERA BEGUM and N.M.I. ALHAJI,    2013,  2(4),  pp: 1364-1364
  K.M.RATHOD and N.S.THAKRE,    2013,  2(1),  pp: 25-25
  K.SIDDAPPA* and PRASHANT C. HANAMSHETTY,    2016,  5(3),  pp: 611-611
  K.UMAMAHESSWAR, G.RAMU and C.RAMBABU,    2013,  2(1),  pp: 41-41
  KALIKA PRASAD SEMWAL and TRILOK CHANDRA UPADHYAY ,    2017,  6(3),  pp: 466-466
  KALURAM N. VIDHATE,    2016,  5(1),  pp: 103-103
  KAMALA CHAND GAUTAM*and DHARMCHAND PRASAD SINGH,    2013,  2(3),  pp: 992-992
  KAVITA E SHETE, SHADAF I ATTAR and PRAMOD S KULKARNI*,    2014,  3(3),  pp: 1027-1027
  KAVITA L. KENDRE*, GIRISH PANDE and S. R. PINGALKAR,    2014,  3(4),  pp: 1272-1272
  KEYURKUMAR A. KAMANI and KANUPRASAD D. PATEL*,    2016,  5(4),  pp: 886-886
  KHADIJAH R KASHKAR and HEBA F MANSOUR,    2013,  2(S1),  pp: S51-S51
  KHUBI LAL REGAR and B. L. HIRAN,    2015,  4(2),  pp: 559-559
  KHUBI LAL REGAR and B. L. HIRAN*,    2015,  4(2),  pp: 443-443
  KOBRA NIKOOFAR,    2013,  2(3),  pp: 691-691
  KRISHNA KUMAR JHANKAL and D. K. SHARMA*,    2016,  5(4),  pp: 1008-1008
  KUMAR SANJEEV S. LAMANI and OBLENNAVAR KOTRESH,    2013,  2(4),  pp: 1528-1528
  KUMARASAMY MUTHURAJA and CHELLAPANDIAN KANNAN,    2013,  2(S1),  pp: S195-S195