• image 01
  Volume 1, No.1, 2012
 • image 02
  Volume 1, No.2, 2012
 • image 01
  Volume 1, No.3, 2012
 • image 02
  Volume 2, No.1, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.2, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.S1, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.3, 2013
 • image 02
  Volume 2, No.4, 2013
 • image 02
  Volume 3, No.1, 2014
 • image 02
  Volume 3, No.2, 2014
 • Volume 3, No3
  Volume 3, No.3, 2014
 • Volume 3, No4
  Volume 3, No.4, 2014
 • Volume 4, No1
  Volume 4, No.1, 2015
 • Volume 4, No2
  Volume 4, No.2, 2015
 • Volume 4, No3
  Volume 4, No.3, 2015
 • Volume 4, No4
  Volume 4, No.4, 2015
 • Volume 5, No1
  Volume 5, No.1, 2016
 • image 01
 • image 02
 • Login|Register
 • Author Index

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  R .A. SHASTRI,    2019,  8(3),  pp: 359-359
  R. A. SHASTRI,    2018,  7(4),  pp: 708-708
  R. P. UGWEKAR and G. P. LAKHAWAT,    2014,  3(2),  pp: 614-614
  R. A. SHASTRI,    2016,  5(1),  pp: 8-8
  R. A. SHASTRI,    2013,  2(3),  pp: 883-883
  R. A. SHASTRI,    2019,  8(3),  pp: 368-368
  R. A. SHASTRI,    2020,  9(1),  pp: 30-30
  R. A. SHASTRI* and A. M. DODKEY,    2017,  6(3),  pp: 411-411
  R. A. SHASTRI* and P. P. JOSHI,    2018,  7(1),  pp: 89-89
  R. A. SHASTRI* and P. P. JOSHI,    2014,  3(4),  pp: 1497-1497
  R. ANANDHI and P. KRISHNAMURTHI,    2015,  4(3),  pp: 750-750
  R. BALAJEE* and M. S. DHANARAJAN,    2012,  1(2),  pp: 279-279
  R. GEETHANJALI and S. SUBHASHINI,    2013,  2(4),  pp: 1148-1148
  R. K. NARIYAL1, P. KOTHARI*2 and B. BISHT3,    2014,  3(3),  pp: 1064-1064
  R. K. SAINI, Y. C. JOSHI and P. JOSHI,    2013,  2(4),  pp: 1250-1250
  R. KALAIVANI, P. THILLAI ARASU and S. RAJENDRAN,    2013,  2(4),  pp: 1352-1352
  R. KAVITHA, M NAGOOR MEERAN* and R P SURESHJEYAKUMAR,    2015,  4(4),  pp: 1001-1001
  R. M. NAVEEN KUMAR1, K. SHIVA PRASAD2* and N. PRASAD3,    2015,  4(3),  pp: 677-677
  R. MANIMEKALAI*, K. KALPANADEVI and C. R. SINDUJA,    2013,  2(3),  pp: 1004-1004
  R. SHARMA, S. KHANNA and G. P. MISHRA,    2013,  2(S1),  pp: S1-S1
  R. SIVAKUMAR and S. ARIVOLI* ,    2017,  6(1),  pp: 159-159
  R. SURYA PRIYADHARSHINI and P. MOHAMED SIRAJUDEEN,    2016,  5(2),  pp: 447-447
  R. T. VASHI and KRUNAL DESAI,    2013,  2(2),  pp: 670-670
  R. VENNILA, P. KAMARAJ and M. ARTHANAREESWARI,    2013,  2(S1),  pp: S173-S173
  R.A. SHASTRI* 1 and SATISH B. JADHAV 2,    2019,  8(2),  pp: 228-228
  R.N.YADAVA and U.K.VISHWAKARMA,    2014,  3(1),  pp: 141-141
  RADHEY SHYAM and G. S. KALWANIA,    2014,  3(1),  pp: 29-29
  RAGHAVENDRA RAO*, K RAMAKRISHNA REDDY and K. N. MAHENDRA,    2013,  2(3),  pp: 1063-1063
  RAGHUNATHAN MUTHUSELVI,    2014,  3(1),  pp: 403-403
  RAJESH KUMAR,    2012,  1(2),  pp: 387-387
  RAJESH KUMAR and RAJVINDER KAUR,    2014,  3(1),  pp: 151-151
  RAJESH M. KAMBLE*, AZAM M. SHAIKH and BHARAT K. SHARMA,    2015,  4(3),  pp: 781-781
  RAJESH M. KHARATE, PRADIP P. DEOHATE and B. N. BERAD,    2013,  2(1),  pp: 65-65
  RAJNI ROHILLA and USHA GUPTA*,    2012,  1(3),  pp: 582-582
  RAJNIKANT, SAIMA KUMAR and AMIT CHATTREE,    2015,  4(1),  pp: 222-222
  RAJYALAKSHMI CHAVAKULA and C. RAMBABU,    2014,  3(1),  pp: 201-201
  RAKHSHAN HAKIMELAHI*1,2 and MAHBOUBE EBRAHIMI3,    2018,  7(1),  pp: 119-119
  RAMESH KUMAR M, SREENIVASULU REDDY T and PRABHAVATHI K,    2013,  2(1),  pp: 234-234
  RANGASWAMY MURUGESAN1* and C THEIVARASU2 ,    2015,  4(4),  pp: 1163-1163
  RASHMI SINGH, KOMAL JAKHAR* and PRITI SHARMA,    2017,  6(1),  pp: 135-135
  RAVI KUMAR GOUR and PRASHANT ANTHONY,    2015,  4(3),  pp: 723-723
  RAVINDRA KUMAR, ABHA SHUKLA and D.S. TYAGI,    2013,  2(4),  pp: 1518-1518
  REBWAR O. HASSAN,    2013,  2(4),  pp: 1110-1110
  REENA D SOUZA and AMIT CHATTREE,    2015,  4(1),  pp: 208-208
  RENITA D'SOUZA and AMIT CHATTREE,    2015,  4(3),  pp: 865-865
  RENU LOSHALI* and NARAIN D. KANDPAL,    2016,  5(3),  pp: 765-765
  RICHA SAHU* and S. P. SHRIVASTAVA,    2016,  5(2),  pp: 305-305
  RICHA SAXENA*1 and S. C. BHATT2,    2019,  8(1),  pp: 43-43
  RITA BAMNELA and S. P. SHRIVASTAVA*,    2012,  1(2),  pp: 431-431
  RUBY SINGH* and AAKASH SINGH ,    2018,  7(3),  pp: 402-402
  RUBY SINGH* and SHAKEEL AHMAD GANAIE,    2016,  5(3),  pp: 603-603
  RUPINDER KAUR and USHA GUPTA,    2014,  3(1),  pp: 475-475
  RUPINDER KAUR and USHA GUPTA,    2013,  2(4),  pp: 1523-1523